تکنام آفرین الوند

شرکت "تکنام آفرین الوند" با مدیریت محمد رسول الوند با بهره مندی از 27سال تجربه درزمینه واردات،فروش و تولید چای از سال 1374 فعالیت خودرا آغاز نمود و درحال حاضر این شرکت بعنوان نماینده انحصاری شرکت "ALTUNKAYA  GROUP" مسئولیت پخش و فروش محصولات چای و قهوه محمود) (MAHMOOD TEA & MAHMOOD COFFEE ، نوشابه انرژی زا NIGHT WOLFدرسراسر ایران و همچنین کلیه محصولات خوشبخت و تردک را درسطح تهران با بکارگیری مدیران مجرب و متخصص درامر فروش و بازاریابی،بعهده دارد.از عمده فعالیتهای شرکت"تکنام آفرین الوند" میتوان به ایجاد اشتغال برای حدود  87 نفر از جوانان فعال در بخش ،پخش مویرگی و بیش از 200فرصت شغلی در بخش نمایندگی شهرستان بصورت مستقیم و غیر مستقیم،اشاره کرد.
Image