Spring Bouquet
محصولات چای محمود
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Spring Bouquet
محصولات چای محمود
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Spring Bouquet
Spring Bouquet
previous arrow
next arrow
Image
Image

تکنام آفرین الوند

شرکت "تکنام آفرین الوند" با مدیریت محمد رسول الوند با بهره مندی از 27سال تجربه درزمینه واردات،فروش و تولید چای از سال 1374 فعالیت خودرا آغاز نمود و درحال حاضر این شرکت بعنوان نماینده انحصاری شرکت "ALTUNKAYA  GROUP" مسئولیت پخش و فروش محصولات چای و قهوه محمود) (MAHMOOD TEA & MAHMOOD COFFEE ، نوشابه انرژی زا NIGHT WOLFدرسراسر ایران و همچنین کایه محصولات خوشبخت و تردک را درسطح تهران با بکارگیری مدیران مجرب و متخصص درامر فروش و بازاریابی،بعهده دارد.از عمده فعالیتهای شرکت"تکنام آفرین الوند" میتوان به ایجاد اشتغال برای حدود  87 نفر از جوانان فعال در بخش ،پخش مویرگی و بیش از 200فرصت شغلی در بخش نمایندگی شهرستان بصورت مستقیم و غیر مستقیم،اشاره کرد.
© 2022 Taknam Alvand. Designed By Anothervista